Persoonsgegevens

Le 9 novembre 2010 par Grégoire Bourguignon (3663 lectures) Modifié le 14 juillet 2016.

Politiek van Astel.be betreffende de bescherming van de persoonsgegevens

A. EERBIEDIGEN VAN DE WET VAN DECEMBER 1992, « WET VAN HET PRIVE-LEVEN »

Astel.be verbindt zich ertoe om de Belgische wet van 8 december 1992 te eerbiedigen betreffende de bescherming van persoonsgegevens bij de behandeling van persoonlijke gegevens, aangepast door de wet van 11 december 1998. Deze wet kan online geconsulteerd worden op http://privacy.fgov.be.

B. METHODEN VAN VERZAMELING

Tijdens uw bezoek op onze websites, kunnen persoonlijke gegevens die u betreffen op de volgende manier verzameld of behandeld worden :

-   Het opsturen van een formulier

Om onze producten en online diensten te bestellen, onze simulatoren van tarieven en van GSM-toestellen te gebruiken of om u in te schrijven op een telefoon- of op een internetabonnement, zal u steeds gevraagd worden om een formulier in te vullen waarbij sommige velden in het vet staan of gevolgd worden door een asterisk (*). Deze velden moeten ingevuld worden om, de gevraagde dienst uit te voeren, de andere velden zijn optioneel.

Deze laatste velden zijn enkel bestemd om zo snel mogelijk contact met u op te nemen als dat noodzakelijk zou zijn of om uw interessevelden beter te identificeren opdat wij u hieromtrent gepaste informatie zouden kunnen opsturen.

-   Cookies

Het is mogelijk dat wij, tijdens uw bezoek van onze website, een "cookie" op uw computer achterlaten (een cookie is een klein bestand dat wordt opgestuurd door een Internetserver, dat zich opslaat op de harde schijf van uw computer. Hij behoudt een spoor van deze internetwebsite en houdt heel wat informatie over dit bezoek bij). Indien u hier bezwaren tegen heeft, kunt u over de verzending van deze cookie geïnformeerd worden. U kunt de optie cookies uitschakelen via uw browser (Menu « Internetopties » bij Internet Explorer) zodat de cookies niet langer op uw harde schijf worden opgeslagen.

De cookies laten Astel.be toe om de navigatie op haar website te verbeteren bij een volgend bezoek (automatische herkenning van de bezoeker, verkorte bestelmethodes, etc.).

C. FINALITEITEN

De gegevens die over u worden verzameld worden slechts gebruikt voor onderstaande finaliteiten :

  1. Verzending en opvolging van bestellingen van producten en diensten via de boetiek van Astel.be, facturatie, opsturen van informatie over speciale promoties, aanbieden van diensten tegen voordelige voorwaarden
  2. Antwoorden op uw vragen
  3. Marketing en persoonlijke publiciteit
  4. Opstellen van statistieken
  5. Betere identificatie van uw interessegebieden
  6. Opstellen van een klantenprofiel op basis van deze gegevens

De technologie evalueert. Astel.be zou uw gegevens in de toekomst kunnen gebruiken voor doeleinden die nog niet in dit Charter werden opgenomen. In dat geval, contacteren wij u alvorens uw gegevens te hergebruiken, zodat u op de hoogte wordt gesteld van de veranderingen van het reglement en om u de mogelijkheid te geven om dit nieuwe gebruik te weigeren.

D. VERZAMELDE INFORMATIE

Wij verzamelen de volgende gegevens over u :

-  Uw domein (automatisch gedetecteerd).

-  Tijdens de inschrijving : uw naam, voornaam, activiteit (student, begunstigde, zelfstandige, werkloos, ...), reden / sociale benoeming (indien toepasbaar), geslacht, e-mailadres, GSM-nummer, taal. Een pseudoniem (login) en een paswoord zijn eveneens verplicht.

-  Bij een tarifaire simulatie : Uw gebruiksdetails wat betreft telefonie en Internet, zoals het aantal belminuten naar GSM’s, vaste telefoonlijnen, het aantal verstuurde sms’en naar een netwerk van dezelfde operator, in België en naar het buitenland, het volume van uitgewisselde gegevens, etc. Informatie over de samenstelling van uw familie (aantal kinderen) worden eveneens verzameld, zodoende dat we de tariefformules kunnen selecteren die het beste met uw profiel overeenkomen (optie « Family » van Mobistar, bijvoorbeeld). Als u aangeeft een KMO te zijn, wordt er gevraagd hoeveel mensen er bij u werken om de resultaten van de simulatie te optimaliseren. Bepaalde operatoren stellen namelijk degressieve tarieven voor aan professionele telefonie, in functie van het aantal SIM-kaarten of het aantal te activeren lijnen.

-  Tijdens het inschrijven op een abonnement van telefonie en/of Internet : alle noodzakelijke informatie voor onze partners om de diensten en informatie te leveren door onze bemiddeling

-  Het geheel van informatie betreffende de pagina’s die u op onze website hebt geconsulteerd.

-  Alle informatie die u ons vrijwillig hebt verschaft (bijvoorbeeld in het kader van informatieve enquêtes en/of inschrijvingen op de website).

E. RECHT VAN TOEGANG EN RECTIFICATE

U kunt de staat van uw gegevens waarover wij beschikken altijd opvragen door ons te contacteren via mail of via de post.

Nadat we uw identiteit gecontroleerd hebben, contacteren we u zo snel mogelijk.

In geval van verkeerde of onvolledige gegevens, kunt u ons altijd vragen om deze informatie recht te zetten.

Als u denkt dat onze site de reglementering op de bescherming van het privé-leven niet respecteert, kunt u ons altijd contacteren via een van de voorgestelde middelen in punt J, en/of contact opnemen met :

-  Le Comité de Surveillance de l’ABMD (per e-mail op comite@bdma.be of via e-mail op het volgende adres : ABMD/Comité de Surveillance, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B 46, 1020 Brussel)

-  De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, (Hoogstraat 139 te 1000 Brussel)

F. Toestemming

Door onze site te gebruiken, verklaart u expliciet het beleid inzake naleving van het privé-leven van Astel.be te aanvaarden, en u en stemt in met de gegevens die we verzamelen en behandelen volgens de hier beschreven modaliteiten en principes.

Als u het wenselijk acht dat wij uw gegevens schrappen uit onze databank, volstaat het om met ons contact op te nemen per mail of per post, op de adressen hierboven. Wij verbinden ons ertoe om dit zo snel mogelijk te doen, behalve wat betreft de vereiste informatie, aan onze factureringsdienst, om de boekhoudregels en beschikkingen te kunnen eerbiedigen.

Voorts zullen mails of nieuwsbrieven die u eventueel bereiken, altijd een link bevatten naar uw persoonlijke profiel, waarop u kunt aangeven om niet langer promotionele informatie van ons te ontvangen.

Als u geen mails of telefoons meer wenst te ontvangen van geen enkele vennootschap, dan kunt u de dienst Robinson contacteren van het Vennootschap voor Directe Marketing in België (http://www.robinsonlist.be, via het gratis telefoonnummer : 0800-91 887, per mail : ABMD, Liste Robinson, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B46, 1020 Bruxelles).

G. OVERDRACHT AAN DERDEN

U gegevens worden aan geen enkele derden overgebracht, behalve aan de firma waarbij onze site gehost wordt, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden slechts overgedragen aan onze commerciële partners indien u daar uitdrukkelijk om vraagt.

Bovendien werd aan de firma die onze website host gevraagd om de noodzakelijke stappen te ondernemen om deze gegevens op te slaan en te behandelen met de grootste voorzichtigheid, zodat ze niet op ongeoorloofde wijze aan derden kunnen worden overgebracht.

Wij reserveren ons evenwel het voorrecht om persoonlijke informatie bekend te maken op verzoek van een wettelijke instantie of wanneer deze actie verplicht is, in alle goede trouw,

-  Om zich naar iedere wet of reglementering te schikken ;

-  Om de rechten of de goederen van d’Astel.be, van de website of van de gebruikers hiervan te beschermen ;

-  Om, in extreme omstandigheden, in te grijpen, met als doel om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van Astel.be te beschermen.

H. VEILIGHEID

Astel.be doet zijn uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, meer bepaald om te verhinderen dat ze worden vervormd, beschadigd, of aan derden worden toebedeeld.

Wij gebruiken altijd de coderingstechnologieën die als de industriële standaarden binnen de sector IT worden erkend wanneer wij uw gegevens overbrengen of ontvangen.

Wanneer wij bepaalde belangrijke soorten informatie zoals bijvoorbeeld van de financiële informatie ontvangen of overbrengen, gebruiken wij een beveiligde server.

I. DIVERS

Cette charte ne porte pas préjudice au droit dont Astel.be dispose à l’égard de certains visiteurs vis-à-vis desquels un contrat, la loi ou tout autre document d’ordre contractuel, réglementaire ou légal, l’autorise à des opérations plus étendues. En ce cas, la norme la plus favorable pour Astel.be s’applique.

Dit handvest berokkent geen schade aan het recht waarover Astel.be beschikt ten opzichte van bepaalde bezoekers waarvan een contract, de wet of om het even welk ander contractuele, reglementair of wettelijk document van aard, het aan ruimere verrichtingen toestaat. In dit geval, is de gunstigste norm voor Astel.be van toepassing.

J. CONTACT

Astel bvba
Industriestraat 20
1400 Nijvel
Tel 02 888 99 69
Fax 02 888 99 64

Website : http://www.astel.be
Stuur een e-mail

Ondernemingsnummer BCE : 0894 148 176

Astel vergelijk en activeert uw telecom-abonnementen

(PNG)

Vraag ons om uw abonnementen te vergelijken en met Astel veranderen :