174 gebruikers online - Laatste update op 22/07/2024
Al 24 jaar de referentie in België om te vergelijken en uw nieuwe operator te kiezen
2 PROMO'S
De promo van de operator
tot
De Astel-promo -70 €
2 PROMO'S
De promo van de operator
tot
De Astel-promo -70 €

Gebruiksvoorwaarden

9/11/2010 - Grégoire Bourguignon - Edit 13/03/2024 - 14653 keer gezien

Beste internetgebruiker, welkom op Astel.be !

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.astel.be. Door het gebruik van deze website, gaat u akkoord met de hier voorgestelde gebruiksvoorwaarden en gaat u ermee akkoord om deze te respecteren.

Auteursrechten en intellectuele eigendom

De artikels die geredigeerd worden door medewerkers van Astel.be worden beschermd door het auteursrecht. De merken en logo’s die gebruikt worden om diensten te beschrijven van andere merken, blijven uiteraard hun eigendom.

Stel een vraag over een publicatie.
Meer informatie : PressCopyright.be

Verantwoordelijkheid wat betreft de inhoud van artikels

In geen enkel geval kan Astel verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van zijn website of voor het direct of indirect gebruik dat daar het gevolg van kan zijn. Astel wijst elke verantwoordelijkheid af en biedt geen enkele garantie voor de abonnementen, de producten en de diensten die op de website ter beschikking worden gesteld. Astel garandeert niet dat alle informatie die zich op haar website bevindt, correct is. Astel.be heeft het recht om alle informatie die op haar website verschijnt te wijzigen zonder haar bezoekers hier op voorhand over te verwittigen.

Respect van de persoonlijke levenssfeer

Astel.be respecteert de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 heeft omgezet. Deze wet bepaalt dat de toestemming van de persoon moet verkregen worden alvorens zijn persoonlijke gegevens verzameld mogen worden ; dat de persoonlijke gegevens relevant, en exact moeten zijn ; en dat ze tenslotte voor specifieke, expliciete en wettige doeleinden moeten verzameld worden.

Voor meer informatie betreffende onze politiek voor de bescherming van de persoonsgegevens, vragen wij u om onze specifieke pagina te consulteren "Persoonlijke levenssfeer".

Algemene voorwaarden bij de verkoop van abonnementen

Vlak nadat de klant een bestelling heeft geplaatst voor een abonnementsformule, krijgt hij een e-mail die hem hieraan herinnert. Eenmaal de bestelling door de operator wordt aanvaard, geldt deze als contract.

De aanbiedingen die worden gepresenteerd op Astel.be zijn niet contractueel. Zij worden eerlijk beschreven en zijn zo getrouw mogelijk aan de producten van de operatoren. Astel doet er alles aan om zijn catalogus up to date te houden. Astel is evenwel niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen of niet-overeenstemming met de beschrijvingen van de producten van de operatoren. In geval van verschil tussen het aanbod dat op de site van Astel.be en deze die op de site van de operator wordt beschreven, is deze laatstgenoemde de enige geldige.

Astel mag in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor fouten die het gevolg zijn van het niet beschikbaar zijn van een artikel.

Verantwoordelijke uitgever en eigenaar

ASTEL BV
Bergensesteenweg, 29/1
1400 Nijvel
België
(Alleen kantoren. Geen winkel of voorraad op dit adres.)
Neem per e-mail contact op met Astel
Ondernemingsnummer : BE0894.148.176

Bevoegde rechtbank en wet van toepassing

Alle geschillen betreffende de website Astel.be zijn exclusief onderworpen aan de Belgische wet. Alleen de rechtbanken van Nijvel zijn bevoegd ingeval van geschil.


1. Vergelijk operators

Om beter en goedkoper te vinden.

2. Bestel je abonnement op Astel

Nummersbehoud en automatische beëindiging.

3. Ontvang de Astel-promo (cashback)

Naast de promo van de operator.